Kaarten en postersIn de jaren waarin ik door een bindweefselaandoening op bed lag en mijn ogen ging sluiten, al zoekend naar de wijsheid in mijn eigen lijf, kreeg ik steeds vaker een beeld te zien. Dat beeld bleef mij ‘plagen’ totdat ik het aan het papier had toevertrouwd. Pas dan verdween het. Om, zo bleek dan enige tijd later, plaats te maken voor een nieuw beeld. Deze beelden vertelden mij waar ik was op mijn pad. Al tijdens mijn ziek-zijn mochten de beelden naar buiten en werden zo ook een uitnodiging aan anderen om zichzelf en hun weg daarin te herkennen.

 

Mijn zoon Erwin schrijft over mij en mijn werk het volgende:

Marja Huibers-Boeren is geboren en getogen in Tilburg. Daar en in Son stond zij enkele jaren voor de klas. Na haar huwelijk is ze in Son en Breugel gaan wonen, waar ze een gezin van 3 kinderen groot bracht. Gedurende de kleuterjaren van haar kinderen ging haar gezondheid achteruit, waardoor ze grotendeels aan bed gebonden was. Er werd de diagnose Ehlers-Danlos gesteld, een chronische aandoening van het bindweefsel. Artsen gaven haar weinig kans te herstellen en er bestaat nog steeds geen behandeling of medicijn voor. Door te bouwen aan innerlijke kracht en deze - naast een ijzeren doorzettingsvermogen - te gebruiken om zelf de grenzen van haar mogelijkheden op te zoeken, is er een herstelproces in gang gezet. Na jaren plat op bed en een volledig aangepast huis met bijhorende rolstoelen en andere hulpmiddelen, liep Marja zonder enige hulp binnen bij de artsen die haar vroeger niet konden helpen.

Het proces van herstel, de pijn, het verdriet, de hoop en liefde die daarmee gepaard gingen heeft Marja in de loop van dat proces in schilderijen proberen te vangen. Tevens heeft ze twee boeken geschreven met daarin als leidraad deze werken.

Album 1

Realisatie: Numaga-Design