Album 3


Als u een reproductie wilt bestellen, noteer dan het bestelnummer. Bestellen kan op deze pagina.

When ordering reproductions, please give their code, as indicated and the size you would like to order. If you would like to make an order please click here.

Wenn Sie eine Reproduktion bestellen möchten geben sie dan bitte den dazu angegebenen Code an. Bestellen ist möglich auf dieser Seite.


De symboliek die in de voorgaande werken gefocust was op persoonlijke ervaringen in de weg naar herstel, krijgt in deze werken een lichter karakter waaruit een innerlijke vrede en groei spreekt. Zowel de werken als het denken van Marja begeven zich steeds meer op het gebied van de esoterie, het zoeken naar innerlijke groei en bewustwording en het onverklaarbare. Steeds meer mensen herkennen zichzelf in de werken van Marja en halen er energie en vreugde uit.


The symbolism that was focussed in previous artwork on personal experiences from her journey to recovery, in the paintings in this collection gets a lighter character which indicates inner peace and growth. Both the paintings and the thinking of Marja were moving more and more into the field of the esotery, the search for inner growth and awareness and the unexplainable. An increasing number of people recognise themselves in Marja’s artwork and receive energy and joy from it.


Die Symbolik die in den vorherigen Werken auf persönliche Erfahrungen auf dem Weg zur Heilung basiert bekommt in diesen Werken einen helleren Charakter, woraus innerer Frieden und Wachstum sprechen. Sowohl die Werke als auch das Denken von Marja gehen immer mehr in Richtung Esoterik, hin zum Suchen nach innerem Wachstum und Bewusst-Werden und nach dem Unerklärlichen. Immer mehr Menschen erkennen sich selbst in den Werken von Marja und schöpfen daraus Energie und Freude.

127

127


« Vorige afbeelding 18 van de 20 Volgende afbeelding »
Terug

Realisatie: Numaga-Design